Анкета випускника

  Прізвище, Ім'я та По-батькові (Відповідь обов'язкова)

  Факультет (Відповідь обов'язкова)
  Обліково-фінансовийМенеджментуАгротехнологійТВППТСБІнженерно-енергетичний

  Рік вступу до університету (Відповідь обов'язкова), з зазначенням освітнього ступеня
  ОС «Магістр»ОС «Бакалавр»

  Рік випуску з університету (Відповідь обов'язкова)

  За який рахунок здійснювалося навчання (Відповідь не обов'язкова)
  за рахунок держбюджетуза рахунок підприємстваза рахунок фізичних осіб

  Яку іноземну мову знаєте
  англійськанімецькафранцузькапольська

  інша

  Рівень володіння іноземною мовою
  А1 (базовий)А2 (початковий)В1 (середній)В2 (вище середнього)С1 (професійний)С2 (вільне володіння)

  інше

  Особливості володіння інформаційними системами (мови програмування та пакети прикладних програм)
  мови програмуванняпакети прикладних програм

  Чи потрібна допомога в працевлаштуванні
  вже працююбуду самостійно працевлаштовуватися

  Вкажіть назву, форму власності, адресу підприємства, посада, де працюєте

  Сфера роботи, в якій працюєте/ бажаєте працювати
  ІТ (інформаційні технології)ЕкономікаФінансиРобота з клієнтамиМаркетинг та PR (реклама)ЛогістикаEvent-management (організація заходів)HR (управління персоналом)

  інше

  Ваша найяскравіша подія під час навчання в університеті

  Що для життя Вам дав університет

  Ваші побажання навчальному закладу

  Місто проживання

  Дата народження

  Ваш контактний телефон (мобільний, домашній, робочий)

  Ваша e-mail адреса

  Підтвердіть згоду (Відповідь обов'язкова)

  Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю згоду Миколаївському національному аграрному  університету на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб'єкта господарювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

  Я даю згоду на обробку моїх персональних данних